+ 48 515 692 660 +48 731 401 470

Łódź Piotrkowska 220 / Bełchatów Mielczarskiego 17

Poniedzialek- piatek: 11:00-19:00 sobota: 10:00-15:00

Informacje dla Pacjenta

W trosce o Twoje bezpieczeństwo, dbamy o wysoki standard świadczonych usług.

Bezpieczeństwo

Zdecydowaliśmy się, na podjęcie wszelkich niezbędnych kroków by nasz  gabinet mógł być dla Was dostępny.

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i podejmując szczególne środki ostrożności, rozpoczynamy pracę w nowej „rzeczywistości”.

Wprowadzamy do odwołania zaostrzone procedury bezpieczeństwa sanitarnego.

Wyposażyliśmy Gabinet AESTHETIC w dodatkowe materiały i ubrania jednorazowe potrzebne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu: maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy, czepki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji.

W Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 marca 2020 roku czytamy, że:

„Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV”.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi przed umówieniem wizyty:

 • Pacjenci na zabiegi umawiani są telefonicznie na konkretne godziny, w odstępach co godzinę, w taki sposób, aby w gabinecie przebywał wyłącznie jeden Pacjent.
 • Na umówioną wizytę prosimy przychodzić punktualnie (nie przed czasem), aby nie gromadzić się przed budynkiem lub w poczekalni.
 • Obecność na terenie gabinetu została ograniczona tylko do osób, których dotyczy zabieg. Osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na teren gabinetu.
 • Okrycie wierzchnie należy zostawić w wydanym przez personel gabinetu pokrowcu.
 • Po wejściu do gabinetu Pacjent zostanie poproszony o dokładne zdezynfekowanie rąk.
 • Każdy Pacjent otrzyma jednorazowy zestaw ochrony osobistej  (rękawiczki, czepek) i wtedy będzie mógł być poproszony przez recepcję o wypełnienie niezbędnej dokumentacji.

Wdrożyliśmy działania prewencyjne:

 • Kontrolę stanu zdrowia wszystkich pracowników.
 • Uzupełniające procedury dezynfekcyjne przestrzeni wspólnych i gabinetów.
 • Regularną dezynfekcję klamek.
 • Procedurę wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń po każdej wizycie.
 • W jednym czasie w gabinecie obecny jest tylko zespół niezbędnego personelu.
 • Pracownicy wyposażeni są w dodatkowe środki ochrony osobistej (maseczka ochronna, rękawiczki, gogle, plastikowa osłona na twarz).
 • Po każdej wizycie gabinet jest dezynfekowana preparatami przeciw wirusom/bakteriom.

Informacje prawne

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów w celach marketingowych przez AESTHETIC GABINET MEDYCYNY ESETYCZNEJ.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Aesthetic Małgorzata Ziemlewska z siedzibą w Łodzi. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Piotrkowska 220/8, 90-369 Łódź
– telefonicznie: 515 692 660
– mail: daneosobowe@aestehtic.pl

2. Inspektor ochrony danych

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszych serwisach WWW, w tym na naszej stronie internetowej https://www.aesthetic.com.pl/

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać smsy i/lub maile, dzwonić z informacjami o naszych promocjach oraz organizowanych konkursach.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umawiania i potwierdzania wizyt.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Nie będziemy dokonywać profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

8.Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet!

Blog